Faktoring

Faktoring to alternatywne źródło finansowania, które poprawia płynność finansową firmy,  szczególnie w przypadkach długich terminów płatności Państwa odbiorców.

Faktoring  to stały dopływ kapitału obrotowego.

Dzięki tej usłudze Państwa firma (zwana faktorantem) otrzymuje środki od faktora (firmy udzielającej finansowania) dzięki wykupowi przez faktora Państwa należności (wystawionych faktur sprzedażowych z odroczonym terminem płatności). Faktor wypłaca środki natychmiast po otrzymaniu faktury od 80 do 90% wartości faktury, a resztę  (pomniejszoną o prowizję) po otrzymania środków od dłużnika, odbiorcy.

Faktoring schemat

Dodatkowo w przypadku ewentualnych problemów z płatnościami kontrahentów to właśnie specjaliści z instytucji faktorowej pomogą wyegzekwować przeterminowaną należność.

Zapraszamy do kontaktu